• altenburgenfernandez
  • altenburgenfernandez3
  • altenburgenfernandez2
  • altenburgenfernandez4

Juridische, notariële en financiële vertalingen

juridisch-01Akten - contracten - statuten - vonnissen - gedingstukken - huwelijksvoorwaarden - testament - erfrecht - adoptiebemiddeling - VOG - uittreksels - jaarverslagen en -rekeningen - dagvaardingen - wotsdossiers - diploma’s.


Juridische, notariële en financiële vertalingen verdragen nog geen millimeter speling. De beëdigde tolkvertalers van Altenburg & Fernández verzorgen vertalingen of tolkdiensten bij alle juridische procedures, van rechtszittingen en adoptieregelingen tot apostilles.

 

Technische vertalingen


TandwielChemie - Farmacie - Landbouw - Veeteelt - Visserij - Nautiek


Iedere discipline heeft zijn eigen vocabulaire. Vaktermen zijn specifieke termen. Uiterst kritische gebruikers zijn gespitst op precies de juiste bewoordingen.

Commerciële vertalingen

CommercieelCorrespondentie - Folders en reclameteksten - Brochures - Bijsluiters - Mailingen - Websites.


Omdat Altenburg & Fernández uitsluitend samenwerkt met native-vertalers, weet u zeker dat onze vertalingen precies de juiste toon treffen.

Een proefschrift of onderzoeksrapport

SchoolPsychologie - Sociologie - Farmacie - Natuurkunde - Politicologie - Economie.

 


Een proefschrift of onderzoeksrapport vertalen vraagt om wetenschappelijke precisie de juiste terminologie is belangrijk, maar ook de leesbaarheid. Altenburg & Fernández heeft hier een sport van gemaakt!

Download Video: MP4, HTML5 Video Player by VideoJS

NGTV-logoAltenburg & Fernández is lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).
Peter Altenburg en Angles Fernández staan ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder respectievelijk de nrs. 512 en 507.

Linkedin